Komunikat - Akcja znakowania rowerów - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Komunikat - Akcja znakowania rowerów

Data publikacji 18.06.2019

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie informuje wszystkich zainteresowanych, że planowana na czerwiec 2019 r. coroczna akcja znakowania rowerów nie obędzie się w wyznaczonym terminie.

Zawieszenie działań w tym zakresie podyktowane jest trwającymi na terenie województwa wielkopolskiego pracami nad wprowadzeniem pilotażowego programu znakowania rowerów. W efekcie wdrożenia programu powstanie wojewódzka baza rowerów znakowanych, zunifikowany zostanie też sposób nanoszenia numeru na ramę roweru i jego rejestracja, które do tej pory pozostawały w gestii każdej z jednostek Policji.


O wznowieniu akcji policjanci poinformują za pośrednictwem strony internetowej KPP w Wolsztynie oraz lokalnych mediów.