Powiat - Akcja "Telefony" - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Powiat - Akcja "Telefony"

Data publikacji 24.04.2018

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą dziś działania kontrolno-prewencyjne pn. „Telefony”. Celem działań jest egzekwowanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego przez kierujących pojazdami, a jednocześnie edukacja w tym zakresie zmotoryzowanych użytkowników dróg. Rozproszenie uwagi kierowców wynikające z korzystania przez nich z telefonów stanowi realne niebezpieczeństwo dla popełniających wykroczenie kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego.

24.04.2018 r. już od godz. 06:00 policjanci WRD podczas prowadzonych kontroli drogowych  baczną uwagę zwracają na przypadki korzystania przez kierujących podczas jazdy z telefonów komórkowych. Wszystko to za sprawą zaplanowanych na dziś, na terenie całego kraju działań pn. „Telefony”.

Korzystanie przez kierowców z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce podczas jazdy jest wykroczeniem.  Uczestnicy ruchu drogowego w większości mają tego świadomość, a jednocześnie według badań CBOS przeprowadzonych w ubiegłym roku, co trzeci kierowca przyznaje, że zdarza mu się korzystać podczas jazdy z telefonu.

Taki stan rzeczy jest jeszcze bardziej zaskakujący w kontekście odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące zagrożenia wynikającego z korzystania podczas jazdy z telefonu. Tu aż 96 procent pytanych przyznało, że takie zachowanie kierowcy powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

(https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_082_17.PDF)

Wolsztyńscy kierowcy niestety nie uniknęli tego dnia mandatów, choć co warte podkreślenia, zdarzeń tego typu odnotowano zaledwie kilka. Kara w takim przypadku to grzywna w wysokości 200 złotych oraz 5 punktów karnych.