Kierownictwo - KPP Wolsztyn

Kierownictwo

Kierownictwo

ml.insp.r.bekier
 Komendant Powiatowy Policji
w Wolsztynie 
 mł.insp. Robert Bekier
 
Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:30   
 
 
nadkom.k.krawczyk
 
 I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
w Wolsztynie
nadkom. Krzysztof Krawczyk