Wolsztyn - Spotkanie w sprawie działań na rzecz osób bezdomnych - Aktualności - KPP Wolsztyn

Aktualności

Wolsztyn - Spotkanie w sprawie działań na rzecz osób bezdomnych

Data publikacji 07.11.2018

Dziś w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z Wolsztyna, Siedlca i Przemętu oraz Starostwa Powiatowego. Tematem spotkania było ustalenie wspólnych działań na rzecz osób bezdomnych oraz bieżąca wymiana informacji dotyczących tego zjawiska.

07.11.2018r. w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie odbyło się robocze spotkanie z udziałem kadry kierowniczej KPP w Wolsztynie, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Siedlcu i Przemęcie oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego.

Funkcjonariusze oraz zaproszeni goście, którzy na co dzień współpracują ze sobą na płaszczyźnie działań pomocowych wobec osób i rodzin dotkniętych między innymi zjawiskiem przemocy omówili procedurę Niebieskiej Karty, a także wymienili informacje dotyczące bieżącej współpracy.

Podczas spotkania na pierwszy plan wysunęła się tematyka dotycząca działań na rzecz osób bezdomnych, co podyktowane było zbliżającym się sezonem zimowym.

Bezdomność, jako poważny problem społeczny, dostrzegany jest w skali globalnej, a jednocześnie dotyczy też mniejszych środowisk.  Osoby żyjące w niedostatku są bardziej niż inni narażeni na utratę zdrowia lub życia i potrzebują pomocy. Równocześnie ze względu na niechlujny, niekiedy odradzający wygląd, podejrzenia o choroby, skłonności do alkoholu, praktyki nachalnego żebractwa, w odbiorze społecznym stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Zebrani podsumowując spotkanie stwierdzili, że skalę zjawiska oraz jego następstwa może skutecznie ograniczać współpraca podmiotów, w zakresie obowiązków, których znajduje się pomoc osobom bezdomnym.