Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
Kontakt | Drukuj |
Autor: Wojciech Adamczyk   
01.04.2009.

 

               KOMENDA POWIATOWA POLICJI
             W WOLSZTYNIE
 
             
UL. DWORCOWA 1,  64-200 WOLSZTYN  

 

@13

komendant.wolsztyn@po.policja.gov.pl 

 wojciech.adamczyk@po.policja.gov.pl
(oficer prasowy)

 

Sekretariat
Komendanta Powiatowego Policji

 

68 347-52-10

Recepcja

 

68 347-52-00

Dyżurny

68 347-52-11

Pomocnik Dyżurnego

68 347-52-13

Fax   

68 347-52-15

Numer alarmowy

112  lub  997

  W Y D Z I A Ł    K R Y M I N A L N Y

Sekretariat

 

68 347-52-70

Naczelnik

68 347-52-71

Z-ca Naczelnika

 

68 347-52-72

Fax

68 347-52-75

W Y D Z I A Ł     P R E W E N C J I

Sekretariat

 

68 347-52-20

Naczelnik

 

68 347-52-21

Z-ca Naczelnika

 

68 347-52-22

Zespół dzielnicowych

68 347-52-40

68 347-52-42

Zespół ds. Wykroczeń

68 347-52-27

Zespól Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii

68 347-52-38

68 347-52-39

 
W Y D Z I A Ł   R U C H U   D R O G O W E G O

Naczelnik

68 347-52-61

P O Z O S T A Ł E  K O M Ó R K I   O R G A N I Z A C Y J N E

Oficer Prasowy 

 

68 347-52-09

Zespół Prezydialny, Kadr i  Szkolenia 

68 347-53-25

Stanowisko ds. Finansów i OIN 

 

68 347-53-15

Stanowisko ds. Zaopatrzenia 

68 347-53-17

  P O S T E R U N K I   P O L I C J I

Posterunek Policji w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 23,  64-212 Siedlec

 

tel. 68 347-53-40

fax. 68 347-53-45

Posterunek Policji w Przemęcie
ul. Jagiellońska 14,  64-234 Przemęt

tel. 68 347-53-30

fax. 68 347-53-35

   
 
mapka2_2.png
Oszuści
oszusci
telefon bezpieczenstwa
Stop agresji drogowej!
stopagresjidrogowej-kwp
Racism. Say it. Fight it.
Baner Kieruj się rozsądkiem
33-logo_kampania
debaty społeczne
Konkurs
Policjant, który mi pomógł
www.pyrek.pl
Dobór do Policji
dobor
zglos-korupcje.jpg
zglos-przestepstwo-pol-pr-pol.jpg
Bezpieczny Internet
bezpieczny-internet
Niebieska Linia.
Poradnia dla osób w kryzysie
poradnia_tel_dla_osob_w_kryzysie
Dokumenty Zastrzeżone
dz.pl.baner170x85.animowany
z_skrzynka.jpg
informacje-z-odpraw.jpg
Język migowy
migi
Popularne
stat4u